Walk Score Logo
Go
Locate me

Saskatoon Apartments for Rent

View all Saskatoon apartments on a map.

Next page

Rental info for Brighton Pointe Condo in the Saskatoon area
$1,400
2 bed
Walk Score 38
Rental info for Evergreen Bend in the Saskatoon area
from $1,028
1 bed
Walk Score 1
Rental info for Bridgerock Terrace in the Saskatoon area
$1,248
2 bed
Walk Score 60
Rental info for Caswell Manor in the Saskatoon area
from $800
1 bed
Walk Score 82
Rental info for WaverTree Apartments in the Saskatoon area
from $725
2 bed
Walk Score 52
Rental info for Arlington Heights in the Saskatoon area
$775
1 bed
Walk Score 48
Rental info for Crescent Towers in the Saskatoon area
from $675
Studio
Walk Score 75
Rental info for Summers Manor in the Saskatoon area
from $825
1 bed
Walk Score 66
Rental info for Miami Apartments in the Saskatoon area
from $825
1 bed
Walk Score 67
Rental info for Saskatoon Tower in the Saskatoon area
from $1,085
1 bed
Walk Score 96
Rental info for Lady Smith Apartments in the Saskatoon area
$850
2 bed
Walk Score 77
Rental info for Kellwood & Oakwood in the Saskatoon area
from $850
1 bed
Walk Score 78
Rental info for 1303 Richardson Road in the Saskatoon area
$1,100
2 bed
Walk Score 10
Rental info for Arbor Green in the Saskatoon area
$725
2 bed
Walk Score 43
Rental info for Grenada Apartments in the Saskatoon area
$800
1 bed
Walk Score 74
Rental info for Geneva Apartments in the Saskatoon area
$925
2 bed
Walk Score 67
Rental info for Westbrook Apartments in the Saskatoon area
$850
2 bed
Walk Score 79
Rental info for 655 Kenderdine Road in the Saskatoon area
$1,600
2 bed
Walk Score 20
Rental info for Erica Louise Manor in the Saskatoon area
from $750
1 bed
Walk Score 67
Rental info for Casablanca and Casanova Apartments in the Saskatoon area
$725
Rental info for Berkeley Manor in the Saskatoon area
$800
1 bed
Walk Score 82
Rental info for Collingwood House in the Saskatoon area
$825
1 bed
Walk Score 87
Rental info for 363 Nelson Road in the Saskatoon area
$1,400
2 bed
Walk Score 73
Rental info for St Paul's Lodge in the Saskatoon area
from $700
1 bed
Walk Score 76
Rental info for 122 Ravine Court in the Saskatoon area
$1,350
3 bed
Walk Score 50
Rental info for West Ridge Apartments in the Saskatoon area
from $825
1 bed
Walk Score 77
Rental info for 902 Spadina Crescent in the Saskatoon area
$1,900
2 bed
Walk Score 75
Rental info for Astor Villa in the Saskatoon area
from $700
Studio
Walk Score 90
Rental info for Geneva Apartments in the Saskatoon area
from $775
Studio
Walk Score 67
Rental info for Angela Dawn Apartments in the Saskatoon area
from $700
1 bed
Walk Score 79
Rental info for Park Apartments in the Saskatoon area
$825
1 bed
Walk Score 88
Rental info for Matheson Place in the Saskatoon area
from $700
1 bed
Walk Score 54
Rental info for Borden Place Apartments in the Saskatoon area
from $675
Studio
Walk Score 67
Rental info for Main Street Villa in the Saskatoon area
$850
1 bed
Walk Score 86
Rental info for Huxley Apartments in the Saskatoon area
from $725
1 bed
Walk Score 60
Rental info for 2740 Eastview in the Saskatoon area
$1,600
3 bed
Walk Score 41
Rental info for Clearview Park in the Saskatoon area
$700
2 bed
Walk Score 22
Rental info for Hartwell Place in the Saskatoon area
$1,098
2 bed
Walk Score 62
Rental info for Mitchell Manor in the Saskatoon area
from $700
1 bed
Walk Score 80
Rental info for 2nd Street East in the Saskatoon area
$2,400
4 bed
Walk Score 73
Rental info for 1 Lake Pointe Condos in the Saskatoon area
$950
2 bed
Walk Score 49
Rental info for Bellerive Townhouse in the Saskatoon area
$1,400
3 bed
Walk Score 50
Rental info for 326 Reid Road in the Saskatoon area
$2,000
5 bed
Walk Score 39
Rental info for Ashford Manor in the Saskatoon area
from $750
1 bed
Walk Score 53
Rental info for The Chaparel in the Saskatoon area
$750
1 bed
Walk Score 74
Rental info for Sabra Apartments in the Saskatoon area
$775
2 bed
Walk Score 78
Rental info for Rideau Classic in the Saskatoon area
$900
1 bed
Walk Score 84
Rental info for Ave D S & 20th St W in the Saskatoon area
$1,400
3 bed
Walk Score 95
Rental info for Ventana Apartments and Townhomes in the Saskatoon area
from $912
Rental info for Helix in the Saskatoon area
from $755
Studio
Walk Score 59
Rental info for 108 James St in the Saskatoon area
$995
3 bed
Walk Score 47
Rental info for Fabrik in the Saskatoon area
from $840
1 bed
Walk Score 86
Rental info for 3002 14th St in the Saskatoon area
$1,800
3 bed
Walk Score 51
Rental info for 4039 33rd Street W in the Saskatoon area
$1,550
3 bed
Walk Score 11
Rental info for Highline in the Saskatoon area
$820
1 bed
Walk Score 62
Rental info for The Crossing II in the Saskatoon area
from $1,475
2 bed
Walk Score 71
Rental info for 1132 College Drive in the Saskatoon area
$1,999
2 bed
Walk Score 73
Rental info for 454 B Pichler Cres in the Saskatoon area
$895
1 bed
Walk Score 17
Rental info for Kewanee Manor in the Saskatoon area
from $675
Studio
Walk Score 81
Rental info for Windsor Terrace Apartment Homes in the Saskatoon area
$1,238
Rental info for Dorchester Tower in the Saskatoon area
from $794
Studio
Walk Score 84
Rental info for Camino Manor in the Saskatoon area
from $625
1 bed
Walk Score 79
Rental info for The Crossing in the Saskatoon area
from $1,250
2 bed
Walk Score 71
Rental info for Cielo in the Saskatoon area
from $1,125
1 bed
Walk Score 60
Rental info for Libra Apartments in the Saskatoon area
from $650
1 bed
Walk Score 80
Rental info for Lynden Court A in the Saskatoon area
from $610
Studio
Walk Score 42
Rental info for Assiniboine in the Saskatoon area
from $850
1 bed
Walk Score 64
Rental info for 721 Ave J S in the Saskatoon area
$895
2 bed
Walk Score 63
Rental info for Reid Park Estates in the Saskatoon area
from $749
1 bed
Walk Score 52
Rental info for 4040 8th St E A in the Saskatoon area
$1,100
2 bed
Walk Score 70
Rental info for Mainstreet Court in the Saskatoon area
from $775
Studio
Walk Score 70
Rental info for William Apartments in the Saskatoon area
from $679
1 bed
Walk Score 80
Rental info for 530 Klassen Cres in the Saskatoon area
$1,700
3 bed
Walk Score 21
Rental info for Clearview Park in the Saskatoon area
from $685
1 bed
Walk Score 27
Rental info for Regal Tower II in the Saskatoon area
from $899
1 bed
Walk Score 84
Rental info for St. Charles Place in the Saskatoon area
from $854
1 bed
Walk Score 37
Rental info for Carlton Tower in the Saskatoon area
from $999
1 bed
Walk Score 87
Rental info for 1 Lake Pointe Condos in the Saskatoon area
$950
2 bed
Walk Score 87
Rental info for Cesar Place in the Saskatoon area
from $699
1 bed
Walk Score 79
Rental info for 240 Nahanni Drive in the Saskatoon area
$1,790
4 bed
Walk Score 38

Next page