Walk Score Logo
Go
Locate me

Trehalose

Trehalose

Trehalose là loại đường tự nhiên được tìm thấy trong thực vật như tảo, địa y, nấm. Nó dùng để kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments