Walk Score Logo
Go
Locate me

Walk Score User

Walk Score User

هند یکی دیگر از کشورهایی است که تجربه تورهای متنوع و غنی را ارائه می دهد. از هرج و مرج پر جنب و جوش دهلی نو تا زیبایی آرام تاج محل، چیزی برای همه در این کشور وسیع و رنگارنگ وجود دارد. قیمت تور هند اغلب شامل توقف هایی در مکان های دیدنی نمادین مانند قلعه سرخ، قلعه کهربا و شهر مقدس بنارس است. بازدید از سواحل زیبای گوا یا آب های خلوت آرام کرالا نیز برای کسانی که به دنبال آرامش در تور هند هستند، ضروری است.

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments