Walk Score Logo
Go
Locate me

Tadaphacocomvn

Tadaphacocomvn

"Tadaphaco là nhà máy gia công sản xuất bột và sữa hạt,thực phẩm chức năng, mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP - CGMP - ISO - FDA Hoa Kỳ được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chúng thực về chất lượng sản xuất. Hiện nay, Tadaphaco đã và đang sản xuất cho nhiều đối tác lớn cả trong nước và khu vực ASIAN. Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com Hotline: 0942.386.863 / 0329016668 #Tadaphaco, #Lisgroup, #giacongsuabot, #giacongthucphamchucnang"

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments