Walk Score Logo
Go
Locate me

Walk Score User

Walk Score User

چسب کاشی و سرامیک یک ماده همه کاره است که می تواند در کاربردهای مختلف استفاده شود. می توان از آن برای ثابت نگه داشتن کاشی ها روی دیوار، کف و سقف استفاده کرد. همچنین می توان از چسب کاشی برای تعمیر کاشی های ترک خورده یا آسیب دیده استفاده کرد.

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments