Walk Score Logo
Go
Locate me

Walk Score User

Walk Score User

اگر می خواهید در طول روز تمرکز بیشتری در کار یا درستان داشته باشید، نوشیدن قهوه اسپرسو به شما پیشنهاد می شود. مصرف اسپرسو باعث ترشح دوپامین در مغز شما می شود و به تمرکز کمک می کند.

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments