Walk Score Logo
Go
Locate me

Thaibitcoin

Thaibitcoin

ราคาบิทคอยน์ (bitcoin price) 1 บิทคอยน์ เท่ากับกี่บาทไทย ราคาของบิทคอยน์ค่อนข้างเป็นอิสระบนขนาดของเครือข่ายการขุด ตั้งแต่เครือข่ายได้ขยายตัวใหญ่ขึ้น ยิ่งเป็นเรื่องยากและมีราคาที่แพงกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อการผลิตบิทคอยน์แบบใหม่ขึ้นมา ผลที่ตามมาคือ ราคาของบิทคอยน์ได้เพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่ราคาการผลิตได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 2017 1 BTC มีค่าเท่ากับ 18,900 USD หรือ 600,000 บาท 2018 1 BTC มีค่าเท่ากับ 6,466 USD หรือ 207,000 บาท 2019 1 BTC มีค่าเท่ากับ 6,466 USD หรือ 221213.38 บาท

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments