Walk Score Logo
Go
Locate me

votejoelxx

votejoelxx

ประโยชน์และข้อเสียของเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง? ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆก็มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งประโยชน์และข้อเสียของเทคโนโลยี ก็แตกต่างกันไป ประโยชน์ของเทคโนโลยี 1.เป็นแหล่งความบันเทิง 2.เพิ่มความสะดวกสะบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการคมนาคมและสื่อสารทั่วโลก 3.ลดต้นทุนการผลิต โทษของเทคโนโลยี 1.ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน 2.เปลี่ยนสังคมชาวบ้าน ให้กลายเป็นวัตถุนิยม 3.สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น น้ำมัน แก็ส และถ่านหิน เป็นต้น

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments