Walk Score Logo
Go
Locate me

Topica Kid

Topica Kid

TOPICA Kid cung cấp phương pháp độc quyền tạo môi trường 100% tiếng Anh chuẩn bản ngữ giúp trẻ thẩm thấu kiến thức và ngôn ngữ tự nhiên để trở thành công dân toàn cầu. Website: https://kid.topica.edu.vn/vi-vn/ SĐT: 18006086 Địa chỉ: Tầng 5 - VIT Tower - 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Blog: https://topica.edu.vn/topi-ca-ke/news/be-ca-ke/ #topicakid, #topicakidhappy, #topicakidinspiring, #topicakidconfident

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments