Walk Score Logo
Go
Locate me

food-composter

food-composter

วิธีเลือกเครื่องกําจัดเศษอาหารให้เหมาะกับบ้าน วิธีเลือกเครื่องกําจัดเศษอาหารให้เหมาะกับบ้าน : 1.คุณภาพมาตรฐาน : ควรมีการรับประกันหลังการขายและได้รับการรับรองคุณภาพทั้งจากภายในไทยและต่างประเทศ 2.ควรเลือกเครื่องกำจัดเศษอาหารที่ใช้งานง่ายรวมไปถึงควรย่อยสลายเศษอาหารได้ต่อเนื่องและรวดเร็ว 3.ควรเลือกเครื่องย่อยสลายเศษอาหารที่ไม่กินไฟ ใช้ไฟฟ้าน้อย 4.ควรเลือกตัวเครื่องควรมีขนาดกะทัดรัด เข้ากับพื้นที่ภายในห้องครัว

0 places 0 places
0 problem spots 0 problem spots
0 new places 0 new places
0 photos 0 photos
0 comments 0 comments